ASINA E DIFUNDE: NON AO XUIZO CONTRA TRES MILITANTES COMUNISTAS

http://www.pcpe.es/formulario2010/index.php ------------------------------------------------------- detailpage

sexta-feira, 29 de abril de 2011

EUSKAL KOMUNISTAK-PARTIDO COMUNISTA DOS POBOS DE ESPAÑA (EK-PCPE)


DENUNCIA A AMPLIACIÓN DO ESTADO DE EXCEPCIÓN ANTE A PROPOSTA DO GOBERNO ESPAÑOL DE IMPEDIR A PRESENZA DE BILDU E DE DETERMINADAS CANDIDATURAS LOCAIS NAS PRÓXIMAS ELECCIÓNS DO 22 DE MAIO.

Desde o noso Partido volvemos amosar a nosa solidariedade co pobo traballador vasco. A proposta do Goberno burgués do PSOE en Madrid, de impedir "xudicialmente" a presenza de Bildu e outras candidaturas locais na próximas eleccións do 22 de maio, manteñen e

profundan o estado de sitio de facto en Euskal Herria.A Lei de Partidos e os seus engadidos, pactados polo PSOE e o PP, son a expresión legal da nula vontade democrática da oligarquía española representadas por estes partidos, de dar a voz neste caso ao pobo vasco, impedindo que as persoas e sectores que son e se senten representados pola esquerda independentista vasca, poidan ter opcións electorais en similares condicións que os seus adversarios.Sumamos a nosa voz á denuncia por vulneración de dereitos fundamentais a persoas e organizacións políticas, que representan as denuncias ante os tribunais españois das candidaturas impugnadas en Euskal Herria por parte do Goberno español.Esiximos a presenza en igualdade de condicións destas candidaturas impugnadas nas próximas eleccións do 22 de maio. Esiximos tamén novamente,a abolición da actual Lei de Partidos políticos e os seus engadidos.Pedimos unión a todos os grupos, persoas, partidos, sindicatos e colectivos no apoio a Bildu e as candidaturas locais que pretender ser ilegalizadas, para realizar cantas concentracións e actos de apoio sexan necesarios tanto en Euskal Herria, como no resto de pobos e nacións no Estado español.Denunciamos o labor da maioría dos medios de comunicación neste tema, pola súa disposición para manipular, enganar e servir aos intereses electorais e espúreos do PSOE e o PP.Volvemos ratificarnos na nosa aposta inequívoca polos contidos e propostas do Acordo de Gernika, que como Partido subscribimos e esiximos ao Goberno español que respecte a vontade do pobo vasco.28 de abril de 2011

quinta-feira, 21 de abril de 2011

1º de Maio RACHEMOS O PACTO SOCIAL, LOITEMOS POLOS NOSOS DEREITOS

Desgrazadamente, desde o estoupido da actual crise capitalista, a clase traballadora e os sectores populares do noso país están sufrindo unha serie de leccións dramáticas. As súas condicións laborais e de vida están sendo golpeadas terriblemente por parte dunha burguesía e os seus correspondentes xestores políticos que, nun desesperado intento por transitar cara a un novo período de acumulación, non están dubidando en arrasar cos dereitos históricos adquiridos. Todas e cada unha das medidas que están implementando teñen o mesmo denominador común: cargar as consecuencias da devandita crise sobre as costas e sobre o futuro desa maioría traballadora.Con todo, todas estas leccións que os traballadores e as traballadoras están recibindo por parte dos distintos representantes do capital sen dúbida van agudizar o desenvolvemento de loita de clases, e vanos dispor nunha situación de aumento da toma de conciencia sobre a súa realidade como clase explotada, que necesita necesariamente elevar o grao de confrontación e de loita contra todos aqueles sectores que, directa ou indirectamente, están participando no roubo cotián que se está a cometer a diario contra o pobo traballador.Coa actual crise esborrállase a falacia que tentou presentar ao capitalismo como o modo de produción capaz de asegurar un futuro digno próspero e estable, tamén para a clase obreira; sobre a hipotética capacidade do capitalismo para facer conciliables os intereses das distintas clases sociais, e mesmo para tender á desaparición das mesmas. A fraude presentada, en definitiva, á clase traballadora sobre o suposto crecemento ilimitado que, baixo o capitalismo, todo o pobo, independentemente do papel que xogase no proceso produtivo, ía poder experimentar nas súas condicións de vida, se desmorona irremediablemente. O aumento da miseria e da explotación, e un brutal recorte de dereitos, constitúen a única recompensa coa cal quen dirixen o aparello económico e político do estado capitalista pagan os traballadores e as traballadoras, boa parte dos e as cales fiaron o seu futuro a este discurso, e que agora sofren as consecuencias en forma de dramática realidade.Pero a loita de clases non se detén, sen ir máis lonxe, fai poucos días concluíu en Atenas o 16 Congreso da Federación Sindical Mundial (FSM). Nel os sindicatos de clase de todo o planeta (que agrupan a 85 millóns de traballadores en máis de 100 países) decidiron estender a loita de clases e unir aos traballadores fronte ao capitalismo mundial. a clase obreira busca constantemente xogar o seu papel histórico e a súa emancipación como clase. Resolve organizarse, enfrontar a dominación do capital e se apresta xa que logo á súa liberación definitiva, que pasa necesaria e exclusivamente pola conquista do Socialismo e o Comunismo.E faino así porque comproba o papel histórico que a socialdemocracia, representada polo goberno do PSOE, volve xogar como ferramenta política que é fiel garante dos intereses da oligarquía financeira. Puido comprobalo ao vela primeiro negar a existencia da crise; despois regalando miles de millóns de euros do erario público para salvagardar os beneficios bancarios; máis tarde aumentando os prezos dos carburantes, das tarifas eléctricas, ou facilitando a subida dos prezos dos alimentos de primeira necesidade, e todo iso mentres reducía ou eliminaba impostos á minoría explotadora; posteriormente permitindo o desafiuzamento de centos de miles de familias traballadoras, volvendo protexer os intereses de inmobiliarias e entidades financeiras. Tamén a viu privatizar servizos públicos, impor unha contrarreforma laboral que facilita o despedimento ou que precariza aínda máis o mercado laboral; aplicar unha contrarreforma do sistema de pensións que esixe traballar máis anos para cobrar menos. E está a vela preparar unha contrarreforma da negociación colectiva que, pretendendo calcular os salarios en función da chamada produtividade, vai aumentar o grao de explotación da clase obreira nos centros de traballo.En definitiva, a dura escola da crise capitalista ensina á clase obreira a rexeitar o groseiro engano ao que tratan de sometela para que siga considerando un goberno do PSOE coma se fose algo distinto ao que poida representar outro rexido polo PP. Ensina que ambos non son senón instrumentos deseñados para ir turnándose, a través dos procesos electorais, e en función da conxuntura política e económica do momento, a salvagardar os privilexios dunha minoría explotadora, e que sempre teñen con estes partidos á frente os seus negocios e beneficios a recado.Pero a crise capitalista tamén mostra o papel que as cúpulas das organizacións sindicais maioritarias xogan neste escenario de crise. A clase obreira comprobou que só tras reclamar de forma contundente a folga xeral como a necesaria resposta que había que dar aos ataques da patronal e os seus gobernos, ditas cúpulas aviñéronse a convocala. Viu que a devandita folga xeral, se non estaba enfocada a ser unha xornada que abrise un período de mobilizacións sostido no tempo e que aumentase progresivamente o nivel de confrontación ata derrubar todas e cada unha das medidas que os representantes do capital tiñan previsto aplicar, ía terminar converténdose na antesala da enésima traizón, co correspondente engano ás súas expectativas por parte destes cadros de mando sindicais cooptados polo poder burgués, e que xogan o papel de desorganizar, desorientar e desmobilizar á clase obreira co discurso da paz social e coa praxe da negociación á baixa de dereitos. Quen son cómplices á hora de maniatar a capacidade de loita dos traballadores e as traballadoras; quen negocian coa burguesía e os seus lacaios políticos a rendición e inacción da clase obreira; quen representan o papel de liquidadores progresivos destes dereitos, pretendendo ademais falar no seu nome, forman, en definitiva, parte do armazón de dominación capitalista, e como tal deben ser denunciados e combatidos por esa maioría traballadora.A crise capitalista tamén volveu a retratar á Unión Europea como conglomerado de institucións, profundamente antidemocráticas no fondo e nas formas que, ao servizo da oligarquía, tratan de recompor o proceso de reprodución ampliada do capital impondo aos Estados membros todo un paquete de medidas políticas e económicas de carácter social, salarial e laboral que están liquidando dereitos históricos. Non hai saída nin futuro digno para a clase obreira nin para os pobos de Europa mentres sigamos suxeitos a esta superestructura política creada e desenvolvida exclusivamente para servir aos intereses da minoría explotadora, disputando mercados e zonas de influencia co outro gran polo imperialista que son os EEUU. A Unión Europea pretende converterse na coartada que os partidos do sistema utilizan no seu intento por lavar as mans acerca das consecuencias destas medidas, pero esquecen mencionar que son eses mesmos partidos do sistema quen gobernan as institucións da UE e dirixen as súas políticas.A última e clarificadora lección que a clase obreira aprendeu da actual crise capitalista constitúea a bancarrota do reformismo político representado por Esquerda Unida e o mal chamado Partido Comunista de España (PCE), organizacións que ante o novo estalido das contradicións do sistema renegan novamente de calquera método de análise científica da realidade, rexeitan a necesidade de acentuar a loita de clases para confrontar ata a súa derrota aos distintos representantes políticos e económicos do sistema, e abominan de calquera discurso e praxe emancipadora para a clase traballadora que denuncie o capitalismo existente na súa totalidade, e non exclusivamente uns "excesos" que, en todo caso, poden ser aliviados grazas a reformas parciais ou a supostas melloras "humanitarias" do mesmo. Convértense en cómplices dun sistema cando, de facto, renuncian a derrubar o capitalismo, cando por buscar acomodo no armazón institucional burgués desorientan á clase obreira e ao pobo repudiando a necesidade de loitar ata a conquista do Socialismo e o Comunismo.Pero tamén hai leccións que extraer en clave positiva cando as consecuencias da crise capitalista se acentúan. As masas toman conciencia e perciben a análise e as orientacións do seu Partido, do Partido Comunista, como as únicas que ofrecen unha saída certa ao negro futuro que o capitalismo dispuxo para elas. Desaparecen todas as expectativas en calquera proceso de reformas dentro do sistema. Porque o sistema non está en crise; o sistema é a crise, é o paro, é a miseria, é a explotación, e é a perpetuación dunha orde imposta dunha minoría explotadora a unha maioría obreira e popular. E contra iso disponse a organizarse e loitar, sumándose ás filas da súa organización partidaria, do PCPE.Os traballadores e as traballadoras deben apostar nos seus centros de traballo polos Comités para a Unidade Obreira (CUO), verdadeiros espazos de acción sindical onde, independentemente da afiliación a unhas siglas sindicais determinadas, ou sen pertencer a ningunha, se poidan abrir foros de elaboración e prácticas sindicais realmente clasistas e combativas, onde se poida exercer con decisión e eficacia a loita polos dereitos económicos aí onde se manifesta de forma máis evidente a explotación e o roubo cotián que como clase obreira sufrimos de cotío no posto de traballoOs Comités para a Unidade Obreira (CUO) están chamados a xogar un papel de aglutinante dos traballadores e as traballadoras, de unificador en canto á análise e a acción conxunta de todo o sindicalismo de clase, por encima de siglas determinadas, e sen buscar o enfrontamento por razón da pertenza a calquera delas, pero sen esconder a súa oposición frontal a toda práctica de traizón ou desmobilización, estratexias para perpetuar a chamada paz social como instrumento que intenta frear o lexítimo e necesario exercicio da loita de clases no plano económico.Este 1º de Maio debe manifestarse a actitude militante dunha clase obreira que, co seu Partido Comunista á frente, sitúe en primeiro plano unha serie de elementos: o rexeitamento frontal á chamada paz social como práctica suicida para os intereses dunha clase obreira, cuxas consecuencias xa está sufrindo en canto a retroceso de dereitos se refire; a necesidade de pasar á ofensiva, organizarse e preparar as mobilizacións necesarias para, non só recuperar aquilo que nos está sendo arrebatado, senón para desposuír dos seus privilexios a unha minoría cuxa opulencia descansa sobre as nosas condicións de traballo e de vida, cada vez máis penosas; e, fundamentalmente, para demostrar a bancarrota definitiva do capitalismo como sistema que nada positivo ten que ofrecer a unha maioría obreira e popular que, en consecuencia, renuncia a depositar as súas esperanzas en calquera reforma do mesmo, e se apresta a combater pola súa superación definitiva coa conquista do Socialismo e o Comunismo.

segunda-feira, 11 de abril de 2011

POLA REPÚBLICA SOCIALISTAPOLA REPÚBLICA SOCIALISTA

POLA FRONTE OBREIRA E POPULAR

PARTIDO COMUNISTA DOS POBOS DE ESPAÑAEste 14 de abril de 2011 conmemórase o oitenta aniversario da proclamación da II República, experiencia histórica que espertou enormes expectativas na clase obreira e nos sectores populares, e que contou cun inmenso apoio de masas desbordando as estruturas de represión dos estamentos máis reaccionarios da sociedade española, e abrindo un proceso de cambio social e político que fora demandado durante un longo período pola clase obreira e outros sectores populares. A oligarquía respondeu a este avance das posicións do pobo co golpe de estado de Franco, como avanzada da deriva fascista do capitalismo europeo. O capital financeiro, a oligarquía terratenente e a igrexa católica, foron aliados que xogaron un papel protagonista na conspiración, na guerra e na mesma ditadura fascista imposta durante longas décadas.Aquel período histórico saldouse coa chamada "transición política", que permitiu -coa colaboración do reformismo e da organización eurocomunista- que o bloque histórico dominante recompuxese a súa posición de dominación absoluta, sen pagar ningún prezo pola súa criminal acción contra as lexítimas aspiracións do pobo español durante ese período histórico. A restauración monárquica configurou unha forma de estado que permitiu ao capitalismo español a súa inserción na cadea imperialista nunha posición vantaxosa. Para iso foi necesario obter a colaboración non só das organizacións políticas que se reclamaban da clase obreira senón tamén das principais organizacións sindicais, que nestas décadas xogaron un papel imprescindible para maniatar a loita da clase obreira deste país.Transcorridos oitenta anos o capitalismo español entrou nunha fase superior, de inserción no capitalismo internacional e de adaptación da súa superestructura política ás necesidades da actual forma da ditadura do capital, que é a monarquía parlamentaria. A crise estrutural do capitalismo internacional, que impón violentamente todo tipo de medidas para aumentar a taxa de explotación da clase obreira, non fai máis que confirmar esta análise, que está levando á clase obreira a retrocesos históricos e a unha perda xeneralizada das súas conquistas e das súas condicións de vida.Hoxe a cuestión da República plantéxase, xa que logo, noutras coordenadas políticas. Finalizou, fai tempo, a etapa na que fraccións do bloque dominante podían transitar algún camiño de avance democrático xunto a sectores do pobo. Hoxe non podemos crear a ilusión de que é posible abrir un período de transición entre a actual monarquía parlamentaria e a sociedade socialista. A república que ha de vir é a república socialista, é dicir, é o cambio na forma de estado que se ha de dar no proceso da revolución socialista no noso país e da toma do poder pola clase obreira.O PCPE traballa pola creación dunha Fronte Obreira e Popular polo Socialismo. Unha Fronte sustentada nunha alianza daqueles sectores máis avanzados da clase obreira -organizados no Partido Comunista- con outros sectores sociais explotados e oprimidos polo capitalismo español. Unha Fronte concibida como "alianza revolucionaria de todos os explotados e todas as explotadas". Nesa liña estratéxica o PCPE traballará por concretar esa política de alianzas con organizacións sindicais, políticas, de mulleres, xuvenís, culturais, etc., en función da composición de clase das mesmas, e non como un conglomerado de siglas alleo ás condicións concretas do desenvolvemento da loita de clases no noso país.Un amplo movemento republicano, sustentado nestas claves políticas, debe traballar participando nas loitas diarias da clase obreira e dos pobos do estado para converter o obxectivo da república socialista nunha aspiración impulsada polos sectores máis combativos do pobo traballador, e apoiada polas máis amplas masas nunha estratexia de acumulación de forzas que á vez que acurrala á monarquía borbónica traballa pola revolución socialista neste país.Este 14 de abril, esixindo memoria, xustiza e reparación; e loitando pola república socialista que dará resposta política ao dereito de autodeterminación de pobos e nacións e que iniciará a etapa histórica do poder obreiro en España, o PCPE sumará as súas forzas con todas as mobilizacións que se convoquen neste aniversario histórico.

POLA REPÚBLICA SOCIALISTA DE CARACTER CONFEDERAL
AUTODETERMINACIÓN
POLA UNIDADE DA CLASE OBREIRA
sexta-feira, 8 de abril de 2011

14 de Abril. A TERCEIRA REPÚBLICA, NO CAMIÑO DA NOSA LIBERACIÓN COMO CLASE E COMO POBOPara o PCPE o 80 Aniversario da II República non é unha data de conmemoración, nesta data os e as comunistas non nos limitamos a esixir a recuperación da memoria republicana ou a defender tímidamente "un pouco máis" de democracia e de xustiza social. Ningunha mellora nos será dada desde o bloque oligarquico dominante,

Para nós, a República non pode ser plantexada como unha reivindicación democrática xeral, xa que a dominación capitalista é perfectamente compatible e asumible cun réxime republicano. En todo o mundo capitalista, reximes indistintamente monárquicos e republicano-burgueses están a xestionar os intereses do gran capital, a cargar a súa crise, a do sistema capitalista, sobre as costas dos traballadores e as traballadoras; a poñer ao planeta ao borde do desastre nuclear; a desatar guerras imperialistas contra os pobos para roubarlles os seus recursos naturais e convertir os seus países en bases militares do imperialismo.

A oligarquía dominante pode moi ben seguir a explotarnos e someternos facendo uso das ferramentas institucionais da república burguesa; igual que o fixo coas da Monarquía parlamentaria herdeira do franquismo e apontoada polo reformismo "de esquerdas".

O noso proxecto de Terceira República, así como o noso proxecto de autodeterminación como pobo, están estreitamente asociados á loita da clase obreira contra a dictadura do capital. Non haberá máis que unha República , a Socialista, que na práctica sirva de garantía ao exercicio dos nosos dereitos democráticos, non haberá transformación democrática de clase algunha sen a clase obreira no poder.

Só o socialismo será capaz de ofrecer a autodeterminación ao noso pobo e á liberación á nosa clase do xugo capitalista.

A Segunda República foi un período de grandes esperanzas para os traballadores galegos.
Tócanos a nós como futuro da clase obreira reflexionar sobre o legado que nos queren e queremos deixar como Partido Comunista . Rememorar aquela época sérvenos como referente. Non como copia senón como inspiración, non como nostalxia senón como impulso para loitas vindeiras.Pola III República, polo Socialismo
Organízate e loita
co Partido Comunista