ASINA E DIFUNDE: NON AO XUIZO CONTRA TRES MILITANTES COMUNISTAS

http://www.pcpe.es/formulario2010/index.php ------------------------------------------------------- detailpage

terça-feira, 27 de julho de 2010

29-S FOLGA XERAL CONTRA O CAPITAL

¿Por qué esta reforma laboral perxudica os dereitos da clase traballadora?
-Porque calquer traballador ou traballadora poderá ser despedido ou despedida con tan só 20 días de indemnización dos que a empresa únicamente pagará 12. Os 8 restantes pagaranos as arcas públicas a través do Fondo de Garantías Salariais (FOGASA) no caso de despedimentos obxectivos e en todo tipo de contratos indefinidos.-Porque unha empresa só terá que acreditar “unha situación económica negativa” para aplicar despedimentos obxectivos (indemnización de tan só 20 días por ano traballado), sen un período determinado para elo, abríndose así a porta a un despedimento continuo máis barato.-Porque se extende o chamado contrato de fomento da contratación indefinida, que ten unha indemnización en caso de despedimento improcedente de tan só 33 días por ano traballado e un máximo de 24 mensualidades.-Porque se dan facilidades ás empresas para que non se apliquen os salarios establecidos no convenio colectivo, así como se lles permite unha maior flexibilización en forma de reduccións de xornada, suspensións temporais de contratos, mobilidade xeográfica... Todo esto sempre que a dirección da empresa queira.-Porque permite a existencia de Axencias Privadas de Colocación (por suposto, con ánimo de lucro) e amplíanse os campos onde se pode contratar a través de Empresas de Traballo Temporal (ETT´S), vaciando aínda máis de capacidade aos Servizos Públicos de emprego.

¿Por qué debo participar na Folga Xeral do 29 de Setembro?Porque, aínda a pesar de ser unha Folga convocada moi tarde por unhas cúpulas sindicais que desde o comezo do actual período de crise capitalista, non fixeron máis que negociar á baixa os dereitos sociais, laborais e salariais do conxunto da clase traballadora, o 29 de Setembro é unha excelente oportunidade para deixarlle claro á patronal e ao goberno que os traballadores e as traballadoras non queremos esta contrarreforma laboral, non queremos perder máis dereitos históricamente adquiridos e non queremos pagar as consecuencias dunha crise que a maioría traballadora non fomos quen a provocóu. Por esto,a Folga Xeral do 29 de Setembro ten que ser un clamoroso berro de rexeitamento á patronal que se está a beneficiar desta crise e aos seus xestores políticos.¿É a Folga Xeral a solución definitiva á crise capitalista?A Folga Xeral, por sí mesma, e a pesar de que supoña un éxito en canto ao respaldo que obteña polos traballadores e as traballadoras, non é a solución á crise. Esta crise non é algo “fortuito” que ninguén podía prever. Este argumento é unha mentira de quen defenden un sistema capitalista que, periódicamente, xenera este tipo de crises máis ou menos profundas pero nas que, invariablemente, millóns de traballadoras e traballadores imos ao paro, perdemos dereitos sociais ou laborais que serven ao capital para remontar novamente as súas ganancias. En definitiva, o capitalismo non está en crise; o capitalismo é a crise. Xa que logo, a solución definitiva vai asociada á superación do sistema que as provoca.¿Qué facer?Organizarse e participar activamente xunto a quen propoñemos unha solución que pase por virar as costas a quen nos arrastraron a esta situación aplicando unhas políticas lesivas para os intereses da maioría. Deixar de escoitar e aceptar con resignación as mentiras da patronal e os seus lacaios políticos. ¿Por qué seguir apoiando a quen están destrozando a vida de millóns de traballadores a costa de protexer os beneficios dunha minoría explotadora?Dito doutro xeito: Organizarse para derrubar a contrarreforma laboral, pero tamén ao capitalismo. Organizarse, en definitiva, no PARTIDO COMUNISTA DOS POBOS DE ESPAÑA (PCPE).

¿E cales son as alternativas que propón o PCPE ante a crise?O PCPE diríxese á clase traballadora, con ou sen traballo, á mocidade, aos pensionistas...con un amplísimo programa económico, co cal pretendemos tanto saír da actual crise sen unha perda de dereitos para a maioría, como sentar as bases para a construcción dun novo modelo económico e político, o Socialismo, onde o lucro dunha minoría explotadora baseado no roubo cotián que día a día se comete contra a clase obreira, sexa algo definitivamente erradicado.


PROGRAMAA recuperación do poder adquisitivo dos salarios e as pensións:
A igual traballo, igual salario. Persecución de calquera discriminación salarial da muller, da poboación inmigrante ou da mocidade.Incremento do Salario Mínimo Interprofesional a 1200 euros netos mensuais.Incremento das pensións mínimas a 1200 euros netos mensuais.Prestación indefinida por desemprego mínima de 700 euros mensuais ata a reincorporación efectiva a un posto de traballo.Proibición legal dos cortes de subministros, embargos e desafiuzamentos ou deshaucios para familias traballadoras en situación de desemprego.Polas melloras das condicións e dereitos laborais:Promoción efectiva do traballo indefinido e eliminación de toda forma precaria de contratación.Proibición das ETTs e de toda forma de prestamismo laboral, creando organismos públicos ben xestionados que sexan quen sirvan para garantir o dereito ao traballo.Reducción xeral da xornada laboral a 35 horas en cómputo semanal, por Lei e sen reducción salarial.Reducción xeral da idade de xubilación aos 60 anos.Cobertura social universal e gratuita.Contra a fraude da patronal:
Loita efectiva contra a fraude fiscal.Incremento da imposición ás Sociedades de Investimento en Capital Variable (SICAV) baixo as que se agochan as grandes fortunas, a un 45 %.Persecución de toda fraude na contratación e na cotización patronal.Persecución de toda vulneración do dereito á protección integral da saúde e á prevención de riscos laborais.Non aos Expedientes de Regulación de Emprego (ERE s).

Loita contra o despedimento libre
Nengún despedimento sen causa real probada.Elección por parte do traballador ou da traballadora, no caso de despedimento improcedente, entre a readmisión ou a indemnización.Non á subcontratación nen á contratación fraudulenta de traballadores autónomos con vinculación prolongada á empresa. Reforma do Estatuto do Traballador Autónomo con ampliación efectiva dos dereitos sociais.Comisión de Movemento Obreiro do PCPE

Partido Comunista dos Pobos de España

quarta-feira, 21 de julho de 2010

Comunistas da Galiza PCPE diante do Día da Patria Galega

A autodeterminación ten contido de clase

  Este 25 chamamos á maior e máis estreita unidade da clase obreira e dos sectores populares para conquistar a autodeterminación para o noso pobo, para a inmensa maioría do noso pobo,esto é: para a súa clase traballadora.
  A oligarquía imperialista española , elo da cadea imperialista europea, está a asestar contra a nosa clase obreira e sectores populares, contra a nosa mocidade, contra a muller traballadora da nosa nación, contra a clase obreira inmigrante, contra os nosos vellos , durísimos golpes que esixen a máis unitaria e contundente resposta por parte dos traballadores e organizacións populares.
   Están a reducirnos á escravitude, arruinando e proletarizando aos nosos pequenos productores e comerciantes e mandando ao paro ás e os nosos traballadores. O resto é sometido á escravitude laboral máis completa, vendo destruidos os seus dereitos mesmo á negociación colectiva dos contratos, mentres se privatizan os servizos básicos para abrir novos espacios á acumulación de capital.
  O réxime capitalista baseado na explotación e no asoballamento dos pobos é obsoleto e está podre.
    Fagámoslle frente.
  Vaiamos todas e todos á Folga Xeral o 29 de Septembro e fagámoslles ver que non imos renunciar sen combate aos nosos dereitos como traballadoras e como pobo. Fagamos desa folga unha folga da inmensa maioría dos traballadores, fagamos dela unha Folga contra o Capital e as súas políticas antiobreiras e antipopulares.

  Non hai máis clase obreira nen máis pobo respeitados, que os que combaten.

Comunistasdagaliza P.C.P.E.

Partido Comunista dos Pobos de España

CMC-CJC

Colectivos das Mocidades Comunistas

segunda-feira, 12 de julho de 2010

¡TODAS E TODOS Á FOLGA XERAL DO 29 S!

CHAMAMENTO DO COMITÉ EXECUTIVO DO PCPE Á PREPARACIÓN DA FOLGA XERAL DO 29S


 Á clase obreira oprimida e explotada polo capitalismo español:O Comité Executivo do PCPE chama a todos os obreiros e as obreiras -que sofren unha maior violencia no escenario da crise capitalista internacional, elevando a cotas superiores a opresión do capitalismo sobre amplas capas do pobo traballador-, a desenvolver unha histórica xornada de loita o próximo día 29 de setembro.

O éxito desta xornada de Folga Xeral é determinante para o futuro da clase obreira. Se a folga non triunfa -coa participación masiva de toda a clase- a oligarquía entenderá que non hai resistencia ás súas políticas máis agresivas, e aproveitará a ocasión para arremeter con outra andanada de recortes laborais e salariais de maior violencia que as tomadas ata agora co último decreto do goberno. Por iso o 29S hai que parar todo o país, para demostrar a forza imparable da clase obreira.

Desde o aparello de propaganda do sistema desenvólvese unha intensa campaña contra esta xornada de loita, e tamén contra toda a actividade sindical da clase obreira. Non só tratan de liquidar a negociación colectiva senón que queren reducir á máis mínima expresión a capacidade de organización da clase obreira para defender os seus dereitos e loitar por mellores condicións de traballo.

A resignación e a desmovilización da maior parte da clase obreira, durante estes tres últimos anos de crise capitalista, tiveron como consecuencia máis evidente o arroubo das forzas do capital e os seus gobernos. Constatouse, unha vez máis, que resignarse non serve máis que para aumentar a explotación.

Só unha clase obreira combatente será respectada polo noso inimigo de clase.

Por iso a preparación da Folga Xeral é unha tarefa a desenvolver desde hoxe mesmo. Traballando pola unidade da clase obreira, creando amplas plataformas unitarias, onde non se exclúa a ninguén. Explicando a necesidade do capitalismo de aumentar a explotación da clase, para tratar de remontar a crise esclavizando ao pobo no seu conxunto. Celebrando asembleas de centro de traballo, reunindo a Comités de Empresa, e desenvolvendo a máis ampla actividade de propaganda en torno ao 29S.

As longas prácticas do reformismo sindical debilitaron a posición da clase obreira na loita de clases no noso país. Pero ao reformismo sindical non se lle combate co sectarismo senón vertebrando a unidade da clase á ofensiva, e illando e desacreditando as posicións do pacto social nun firme combate ideolóxico que hai que dar no seo de todas as organizacións sindicais. Ao mesmo tempo temos que impulsar -especialmente cando se tensiona a loita de clases- a creación de Comités de Unidade Obreira como estratexia para superar o fraccionamento sindical que debilita á clase.

O capitalismo senil, na súa fase imperialista, tratará de aumentar a explotación sobre toda a clase obreira de calquera xeito. Recorrerá a toda forma de violencia con tal de lograr o seu obxectivo, facendo da guerra parte irrenunciable no seu proceso de acumulación. A clase obreira nada pode esperar deste sistema caduco, que tan só a pode levar a máis explotación e máis escravitude. Destruír o capitalismo é unha tarefa que está situada no primeiro punto da orde do día.

Neste proceso de preparación da xornada de Folga Xeral do 29S a militancia do PCPE ten que estar no primeiro lugar de combate. As tarefas fundamentais son:

1.- Crear plataformas unitarias para a Folga Xeral, en todos os territorios.

2.- Promover todo tipo de actividades explicando as profundas razóns para a realización da Folga Xeral: asembleas de centro de traballo, reunións con Comités de Empresa, coladas, mesas de rúa nos barrios, etc.

3.- Radicalizar calquera mobilización que se poida dar nestes meses, incorporando o obxectivo da Folga Xeral a calquera loita obreira.

4.- Explicar a proposta das Cinco medidas contra a crise, realizando mitins e recollendo miles de firmas de apoio a esta iniciativa, para a súa posterior utilización como ferramenta política de loita.

Esta xornada de loita do 29S ten que significar un punto de inflexión na capacidade de resposta da clase obreira contra a opresión capitalista, no avance da unidade de todas as forzas do pobo pola revolución socialista e polo comunismo.

Ningunha obreira, ningún obreiro, pode deixar de loitar ese día pola súa liberdade, por non sufrir explotación e por construír unha sociedade de persoas libres e iguais sen explotación.

¡A crise capitalista que a paguen os ricos e non a clase obreira!


¡Viva a unidade da clase obreira! ¡Viva a loita obreira e popular!
¡A LOITA É CONTRA A OLIGARQUÍA E OS SEUS GOBERNOS!

Xullo 2010. Comité Executivo do PCPE