ASINA E DIFUNDE: NON AO XUIZO CONTRA TRES MILITANTES COMUNISTAS

http://www.pcpe.es/formulario2010/index.php ------------------------------------------------------- detailpage

terça-feira, 2 de dezembro de 2008

U.I.T.B.B. Europa: ¡A mobilización dos traballadores da construción é urxente!


Europa: ¡La movilización de los trabajadores de la construcción es urgente!Europa: ¡A mobilización dos traballadores da construción é urxente!
2 December 2008

Enfrentados á crise máis grave do sistema capitalista desde 1929, os partidarios recalcitrantes do libre mercado están tomando medidas na esfera económica coa finalidade de salvar aos donos do capital e as súas descomunais ganancias. decidiron refinanciar (nacionalizar) a banca ofrecéndolles xigantescos montos de diñeiro público aos bancos e aos seus propietarios. Eles, que traballaron empecinadamente a favor da desregulación dos mercados financeiros en nome da competencia e a súa ideoloxía de libre mercado, agora planean regular os mercados financeiros e aceptan reducir as taxas de interese para impulsar a economía. Lonxe de obrar con orientación social, estas medidas agravarán aínda máis as condicións económicas e sociais dos traballadores en todo o mundo.

De feito, a recesión xa está encima de nós: suprimíronse millóns de empregos e sucumbirán moitos outros; o poder adquisitivo e os sistemas sociais tamén sufrirán as consecuencias da recesión. Polo momento, a Unión Europea e a maioría dos seus Estados membros proseguen a súa tarefa de destrución das prestacións sociais e os sistemas de pensións.

O Consello da Unión Europea acaba de remitir un proxecto de revisión da Directiva relativa á Ordenación do Tempo de Traballo que contén 3 propostas principais: ampliar o período de referencia para contabilizar a media máxima da semana laboral de 48 horas facéndoo pasar de 4 a 12 meses; manter ao traballador suxeito á cláusula de exclusión voluntaria (Opt out ) que permitiría períodos semanais de traballo dunha duración de 60 e 65 horas semanais como media trimestral; e definir os así chamados lapsos non-activos dos períodos de dispoñibilidade como horas non traballadas.

Esta proposta, como moitas outras que tratan dos asuntos sociais e o emprego, confirma unha vez máis a índole e meta esenciais da Unión Europea: crear un mercado laboral europeo cunha forza de traballo flexible e desprotexida, exposta a unha explotación crecente para servir o interese do capital mediante o debilitamiento da lexislación laboral existente, mediante a introdución da flexibilidade sen límites, mediante o socavamento da lexislación e os dereitos laborais colectivos ata alcanzar a súa destrución definitiva.

As emendas e propostas aprobadas pola Comisión de Emprego e Asuntos Sociais do Parlamento Europeo entran en conflito absoluto cos intereses dos traballadores. É imperioso que os traballadores de Europa se mobilícen para rexeitar a Directiva proposta, se opóñan a todo intento por empeorar a duración da xornada semanal de traballo establecida nos seus respectivos países.

Nestes momentos de crises do sistema capitalista e de desemprego crecente, as organizacións sindicais deberían esixir a redución das xornadas semanais de traballo sen perda salarial e tamén a creación empregos con dereitos.

Outro exemplo da natureza antisocial da Unión Europea é a así chamada inmigración ?ilegal?, onde a Directiva de ?Retorno? permite períodos de retención de ata 18 meses en centros tristemente soados polo seu nivel de inhumanidade.

En relación coa Directiva de Servizos, que suxire a prestación de servizos a cambio de remuneracións que non respectan a lexislación nin os convenios colectivos de cada país, o Parlamento Europeo, contrariamente ao anunciado pola CES, non restableceu os dereitos dos traballadores. Ao aplicar os Tratados Europeos, o Tribunal de Xustiza Europeo sempre se inclina a favor da liberdade dos servizos, pisoteando así os dereitos sociais.

A crise inmobiliaria ten consecuencias excepcionalmente negativas para os empregos e a seguridade laboral nas nosas ramas. Esta situación está relacionada directamente cos baixos ingresos da maioría dos traballadores e a súa incapacidade para liquidar as súas necesidades de vivenda. É urxente que os sindicatos das nosas ramas profesionais se únan para esixir que sigan vixentes os nosos dereitos sociais e se derroguen as directivas antisociais da UE, que se aproben medidas de protección extraordinarias para os traballadores que perden os seus empregos e que se liberen suficientes fondos de investimento para satisfacer as necesidades sociais de vivenda e instalacións públicas.

A UITBB, sempre disposta a alentar a unidade dos traballadores para que así defendan mellor os seus intereses, en pouco tempo lanzará unha iniciativa nesta dirección.

Helsinki, o 1ro de decembro 2008