ASINA E DIFUNDE: NON AO XUIZO CONTRA TRES MILITANTES COMUNISTAS

http://www.pcpe.es/formulario2010/index.php ------------------------------------------------------- detailpage

segunda-feira, 4 de maio de 2009

Campaña Nacional en Defensa do Dereito ao Aborto, na Sanidade Pública! Eu Decido!
A Marcha Mundial das Mulleres na Galiza solicita o voso apoio na campaña ‘En defensa do dereito ao aborto, na Sanidade Pública! baseada nas seguintes reivindicacións:

Queremos:

  • Que se recoñeza o dereito fundamental das mulleres a tomar as súas propias decisións.
  • Que se garanta a soberania das mulleres sobre o propio corpo e a propia vida.
  • Que se asegure que todo o proceso de información, asesoramento e realización da interrupción voluntaria do embarazo sexa feita na Sanidade Pública, por persoal sanitario formado na perspectiva de xénero.
  • Que non exista discriminación xeográfica no aceso de todas as mulleres a este dereito nos servizos públicos.
  • Que se inclúa a educación afectivo-emocional e sexual con perspectiva de xénero no currículo escolar
  • Que os dereitos das mulleres usuarias destes servizos sexan respectados e protexidos en todo momento.

Asina en apoio da campaña en http://www.feminismo.info/webgalego/campanas/147-campana-eu-decido.html

Durante o mes de Maio desenvolveranse palestras-coloquio nas diferentes comarcas con presenza da Marcha Mundial das Mulleres, nas que se presentará a publicación ‘O Dereito a Decidir: Situación actual e alternativas á despenalización do aborto' para propiciar o debate e reflexión social sobre a necesidade dunha lei de aborto que termine coa penalizacion e criminalizacion das mulleres.

E no Domingo 31 de Maio en Compostela elaboraremos un MAIO REIVINDICATIVO conxuntamente con todas as que vos queirades achegar á praza da Quintana desde as 11 da mañá.

Para colaborar connosco ou para recibir información sobre a campaña, por favor visitar www.feminismo.info ou contactarnos en marchagaliza@gmail.com