ASINA E DIFUNDE: NON AO XUIZO CONTRA TRES MILITANTES COMUNISTAS

http://www.pcpe.es/formulario2010/index.php ------------------------------------------------------- detailpage

quarta-feira, 7 de outubro de 2009

MEMORIA ANTIFASCISTA. da Oliveira de Teo


Nota de prensa
As Xornadas da Oliveira
Venres, 9 de outubro de 2009, 20,30 horas.
Local: Escola do lugar da Igrexa,  Calo, Teo.
Conferencia: “De Ramón Suárez Picallo a Eduardo Blanco Amor: epistolario”, por Esperanza Mariño.

A Oliveira de Teo convoca un novo acto, como parte dos que ven levando a cabo desde o ano 2006,  dedicados, ben á recuperación da Memoria Histórica, ben á defensa do Patrimonio Inmaterial.
Nesta ocasión queremos achegar a Teo os coñecementos que a profesora e investigadora Esperanza Mariño  vai compartir co público asistente á xornada deste venres 9 de outubro, que versará sobre a importante, interesante e poliédrica figura do sadense Ramón Suárez Picallo, emigrante, agrarista, sindicalista, xornalista, deputado, escritor, fundador do Partido Galeguista,  exilado e tamén profesor. Centrará a súa charla na correspondencia que Suárez Picallo mantivo co escritor ourensán Eduardo Blanco Amor.

Esperanza Mariño,  que investigou sobre a vida e obra deste importante persoeiro da nosa historia contemporánea, ten publicados artigos en múltiples revistas: Festa da Palabra Silenciada, Dorna, Grial, Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca da UNED, etc. E participado en numerosas Xornadas e Congresos. Prologou dúas obras e publicou o Dicionario María Mariño. Traduciu Historia universal de Paniceiros e Avó Ismail. Foi a representante galega na Fédération Européenne des Maisons de Pays (en defensa das linguas minorizadas, durante os anos noventa).
Con esta nova conferencia, á que seguirá un coloquio co público asistente, A Oliveira de Teo continúa coa súa labor de divulgar feitos cuxo coñecemento, se chegou ata nós, fíxoo dun xeito parcial e incompleto. Tentamos, en definitiva, recuperar a memoria perdida ou agochada na escuridade do franquismo, loitar contra a desmemoria, convencidos como estamos de que, como dixo o escritor e xornalista Manuel Rivas,  “o esquecemento é a mellor arma para a control das mentes”.