ASINA E DIFUNDE: NON AO XUIZO CONTRA TRES MILITANTES COMUNISTAS

http://www.pcpe.es/formulario2010/index.php ------------------------------------------------------- detailpage

quarta-feira, 23 de dezembro de 2009

ANTE OS NOVOS EPISODIOS NA CAMPAÑA ANTICOMUNISTA EN ESPAÑA E EUROPAPartido Comunista dos Pobos de España.
Comité Executivo
O Comité Executivo do Partido Comunista dos Pobos de España, dadas as últimas noticias relativas á vontade da Real Academia Española (RAE) de incluír o termo totalitarismo na definición do comunismo e os intentos de ilegalizar ao Partido Comunista de Bohemia e Moravia, así como outras propostas similares levadas a cabo en Romanía, Polonia e outros antigos países socialistas, DECLARA o seguinte:

A proposta dalgúns membros da RAE, responsable da elaboración do dicionario da lingua española, de incluír na definición do termo "comunismo" unha referencia ao seu carácter "totalitario" enmárcase sen ningunha dúbida na furibunda campaña anticomunista desatada polos centros ideolóxicos e políticos da burguesía, principalmente en Europa, tendente a criminalizar as ideas comunistas e a equiparalas co fascismo e o nazismo.

Rexeitamos firmemente calquera intento de vincular ou asimilar comunismo e nazifascismo, denunciamos o carácter clasista, reaccionario e inimigo da clase obreira de todos aqueles membros da Real Academia Española que promovan, apoien ou, simplemente, calen ante esta nova manobra tendente a terxiversar a historia, a difamar a construción socialista no século XX e a profundar na campaña de acoso ideolóxico contra o principal inimigo do capitalismo: o comunismo.

Nun momento no que a crise do capitalismo está demostrando os límites históricos deste sistema caduco e explotador, faise máis violenta a campaña contra as ideas comunistas que sustentaron o proceso de construción socialista levado a cabo en moitos países de Europa e o mundo durante o século XX, e cuxos logros e conquistas sociais demostraron a superioridade dun modelo que non se baseaba na explotación do home polo home. Despois de que se comprobou que o capitalismo non resolve os problemas da inmensa maioría da poboación, a burguesía non quere permitir que as ideas comunistas volvan prender a conciencia da clase obreira, e por iso desata unha salvaxe campaña nos campos ideolóxico e xurídico tendente á criminalización do comunismo.

Reivindicamos a plena validez das ideas comunistas, os procesos de construción socialista no século XX, a plena vixencia dos criterios leninistas no organizativo, no ideolóxico, o papel da clase obreira como suxeito revolucionario e o propio carácter revolucionario do proceso de liquidación do capitalismo e o establecemento do socialismo e o comunismo.

As tentativas que en España se están producindo, agora no campo ideolóxico, mañá no campo político se non respondemos coa contundencia necesaria, máxime cando xa temos o despreciable precedente das ilegalizacións de organizacións populares vascas, foron ensaiadas previamente polos gobernos burgueses de moitos dos antigos países socialistas europeos. O caso máis recente é o da República Checa, onde varios senadores, sen respectar o quorum necesario nin atender sequera á propia lexislación burguesa, solicitaron ao goberno que inicie o proceso para ilegalizar ao Partido Comunista de Bohemia e Moravia, terceira forza política do país, imitando o proceso que se seguiu fai poucos anos contra a Unión da Mocidade Comunista Checa (KSM).

O ataque contra o PCBM baséase exclusivamente na valoración subxectiva sobre a súa posición marxista, e para nós supón un ataque a todos os comunistas, a todos os obreiros, a todos os antifascistas que loitaron nese país, no noso e en toda Europa, contra o fascismo e o nazismo.

Igualmente, noutros países xa se  ilegalizaron os símbolos comunistas (Polonia, Romanía), creáronse leis expresamente dirixidas a dificultar ou criminalizar a actividade de organizacións comunistas, e todo iso co apoio das organizacións que serven ao capital monopolista europeo,  como a UE, a OSCE e o Consello de Europa, que dan cobertura ideolóxica a estes atropelos.

Ante esta situación, o Comité Executivo do PCPE fai os seguintes chamamentos:

-A iniciar todas as accións posibles de protesta e mobilización fronte ao intento da RAE de terxiversar a historia e equiparar comunismo con fascismo e nazismo.

-A levar a cabo accións de solidariedade cos comunistas checos, diante das embaixadas e consulados da República Checa en España.

-A redobrar a batalla ideolóxica en todas as frontes co fin de deixar sen efecto estes novos episodios do máis burdo anticomunismo, combatendo as posicións derrotistas, reformistas e oportunistas no seo das organizacións da esquerda, así como as manipulacións e ataques procedentes do izquierdismo e outros elementos que, con retórica supostamente "socialista", pretenden estender as posicións ideolóxicas burguesas.

Comité Executivo
Partido Comunista dos Pobos de España
22 de decembro de 2009.
*********************************************************************************************
equipo da web do

PARTIDO COMUNISTA DOS POBOS DE ESPAÑA


WEB: http://www.pcpe.es