ASINA E DIFUNDE: NON AO XUIZO CONTRA TRES MILITANTES COMUNISTAS

http://www.pcpe.es/formulario2010/index.php ------------------------------------------------------- detailpage

terça-feira, 1 de dezembro de 2009

CAMPAÑA ESTATAL DO PCPE CONTRA A CRISE E A ESCRAVITUDE CAPITALISTASA crise estructural, que hoxe sacude ao senil capitalismo mundial, está a ser xestionada polos partidos do sistema coa colaboración do reformismo de esquerdas -, contra a clase obreira e os sectores populares. Axudas ilimitadas para o capital, e 420 euros para o pobo traballador. A patronal despide, rebaixa salarios, sobreexplota, e o pretexto da crise servelle para aumentar as súas ganancias levando á clase a unha situación de auténtica escravitude.
A reduccción dos dereitos da clase obreira é unha das estratexias principais do capital para tentar procurar unha saída á crise. Nese camiño -tras máis dun ano de crise capitalista declarada-, o capital destrúe emprego masivamente e impón unha rebaixa brutal dos salarios.
O 63% da poboación activa do país gaña hoxe menos de mil euros ao mes!!
Por outra banda o capital ten no recurso á guerra a outra válvula de escape na situación de crise.
Así o goberno Zapatero aumenta a presencia de mercenarios españois por todo o planeta, especialmente no Afganistán que é o que ordena o imperialismo ianqui; e aumenta o gasto militar dun xeito permanente.
Todas estas estratexias contan co manto protector da monarquía borbónica, para evitar calquera conflicto social que pretenda modificar o actual estado de cousas.
A CLASE OBREIRA TEN QUE SE ERGUER
A resignación -ou a “confianza” en que o sacrificio do pobo vai server para que o capitalismo volva a recompor a súa situación e regrese ás condicións de forte crecimento económico de anos atrás -, non serve para nada e levaríanos á derrota por unha longa etapa histórica.
A clase obreira ten que se erguer e loitar.
Para que a crise capitalista a paguen os ricos, e non os traballadores, é necesario que o pobo se dote dunha proposta política á medida dos seus intereses, e dunha estructura organizativa que dirixa a súa loita con seguridade cara á vitoria. Por elo hai que impulsar amplas plataformas unitarias contra a crise capitalista e, ao tempo, reforzar a presencia do Partido Comunista como vangarda organizada da clase. Esa é a proposta do PCPE.
O noso programa político frente á crise ten os seguintes eixos principais:
- Nacionalización da banca.
- Non ás privatizacións, retorno dos sectores públicos privatizados
- Nin unha vivenda hipotecada para a banca. Moratoria total en situación de paro.
- Seguro de paro indefinido.
- Protección social para as familias sen traballo.
- Nin unha soa rebaixa nos dereitos adquiridos.
- Non ao gasto militar. Non á participación na guerra imperialista.
- Non á subida dos impuestos ao pobo. Expropiación das grandes fortunas xa.
- Salario mínimo interprofisional de mil euros..
- Pola unidade da clase obreira internacional. Ninguén é inmigrante.
Para facer avanzar esta proposta hai que unir á clase obreira e trazar unha estratexia de debilitamento e destrucción dos mecanismos que permiten hoxe a explotación do pobo sen límites.
Frente á cumplicidade total da monarquía coa oligarquía parasitaria, a República será o novo marco no que a defensa dos intereses do pobo traballador será máis efectiva. Por un período Constituínte Republicano. Polo dereito de autodeterminación dos pobos. Por unha república de carácter confederal e socialista.
Vivimos unha etapa histórica que nos levará á sociedade socialista como única saída posible para a humanidade frente á barbarie dun capitalismo senil e en descomposición. Organizar hoxe á clase traballadora para abrir ese camiño cara ao socialismo, como formación histórica superior ao capitalismo onde o pobo sexa o grande beneficiario, é xa unha tarefa de todos os días, e canto antes a comecemos mellor.