ASINA E DIFUNDE: NON AO XUIZO CONTRA TRES MILITANTES COMUNISTAS

http://www.pcpe.es/formulario2010/index.php ------------------------------------------------------- detailpage

quinta-feira, 16 de abril de 2009

60 ANOS DE OTAN: FASCISMO E GUERRA PARA SUPERAR As CRISES CAPITALISTAS


A Coordenadora de Pontevedra Contra a Guerra , plataforma de persoas e colectivos pontevedreses na colaboramos xunto a compañeiras e compañeiros doutras forzas, únese ós actos de protesto internacional contra a OTAN/NATO e o seu 60 aniversario, denunciando o seu papel real agresivo e de imposizón militar do capitalismo en crise para a población.


Este xoves 23 de abril organiza, na Sala Sargadelos de Pontevedra, ás 20,30h:
Unha mesa redonda co lema OTAN NON, BRILAT FORA ...
... contará con relatores que exporán as súas experiencias: veciñais contra a expansión da Brilat e os graves problemas que causa nos eidos e vivendas do vecindario das parroquias limítrofes; de insubmisión ó exército español na leva obrigatoria do servicio militar, e, tamén contra o armamentismo e pola obxección fiscal na crise do capitalismo mundial tan mal acompañada de gastos militares e desaforados.


Con desmesurados fornecementos económico-militares do Goberno do €$tado €$pañol, a Coordenadora Contra a Guerra, hoxe como onte, fai un chamamento público á cidadanía para que amose unha outra vez a sua oposición e repulsa ás guerras, acudindo a este acto.

Os desaforados e fastuosos gastos militares son resultado tamén de este doble rumbo militar i económico (OTAN dispensa 70% gastos militares mundiais).
O mesmo sucede no €$tado €$pañol, que gastou 51 millóns € diarios durante o ano pasado, cuias inxerencias noutros países camufladas como misións de paz custan MILLÓN E MEIO € diariamente, e que, cando remate o 2009, teremos tirado individualmente 422 € en concepto de novo armamento, mantemento das forzas e investigazón militar (por cada € que o Goberno €$pañol invirte en investigazón sanitaria, mete 5 en investigazón militar)
DATOS XUSTIFICATIVOS


No remate do século pasado e no que de este vai, este BRAZO ARMADO OCCIDENTAL continuóu as suas ofensivas e agresións, no 1999 prendendo a GUERRA DE JUGOSLAVIA, (que dinamitou o seu Estado), e nomeadamente na OCUPACIÓN DO AFEGANISTÁN, onde o €$tado €$pañol compromete a sua participación brindando o seu €xército da BRILAT desde o comenzo.

Esta aposta pola PERMANENTE GUERRA do capitalismo occidental (VIOLENCIA MUNDIALIZADA), cuia crise económica, tecnolóxica, ecolóxica, financieira, de escaseza enerxética, etc, inexorablemente nos transporta socialmente hacia épocas próximas da chamada Segunda Guerra Mundial, mentres os gobernos fártanse a mans cheias de engordar de regalías en cartos, desgravacións e desregulamentos á banca capitalista mundial para o seu reparto ás multinacionais, causantes todos en grado superlativo, -ó tempo que a subxacente permanente crise estructural do capitalismo-, de esta renovación da depresión de 1929, un retroceso nas forzas e capacidades productivas da sociedade de case un século, do que apenas vemos por agora o seu comenzo.