ASINA E DIFUNDE: NON AO XUIZO CONTRA TRES MILITANTES COMUNISTAS

http://www.pcpe.es/formulario2010/index.php ------------------------------------------------------- detailpage

terça-feira, 7 de outubro de 2008

propaganda 7 outubro


reproducimos o texto da información distribuída nas concentracións convocadas hoxe, 7 de outubro

¿65 HORAS? ¡QUE TRABALLE O REI!
Algunhas Razóns para dicir NON
A semana laboral de 48 foi aprobada no 1917, despois de grandes loitas que custaron a morte de miles de
traballadores e traballadoras
1: Porque pretenden facernos retroceder un século!
2: Se hai máis Paro, non se tería que repartir o traballo? 35 HORAS AGORA!!
3:Se imos ter que tratar individualmente cos “xefes” “en privado”, estamos aviados:
A Directiva das 65 horas promociona os acordos privados traballador-empresario, atacando unha das máis
grandes conquistas dos traballadores: o dereito á representación e negociación colectiva.
4: Pensas que ao Sector público non lle vai afectar? O aumento de duración da xornada é un complemento
necesario das políticas de privatización dos servizos públicos, que van da man da precarización das
condicións laborais e a deterioración dos servizos.
5:Coa directiva das 65 horas a conciliación da vida laboral e familiar será imposible. Só imos ir á casa
durmir?!.Con consecuencias especialmente graves para a muller traballadora.
6:A Directiva non é algo lonxano. Se se aproba o seu efecto será inmediato. Os empresarios poderán
subcontratar persoal de países onde se aplique e o que é máis grave, ameazarannos con deslocalizar as
empresas. Tamén haberá empresarios que poderán aplicala en España con axuda do Tribunal Europeo.
7. Porque pinta de negro o futuro da mocidade: A pretensión do capitalismo europeo é -se non o
impedimos- ben clara: comezar polos países e sectores máis desprotexidos (como os precarios e precarias e as
persoas inmigrantes) para acabar, ao cabo dun
tempo, xeneralizando a prolongación de xornada ás novas xeracións
A Directiva non é algo illado. É unha peza fundamental da ofensiva da Europa do capital. Vén da man da
Directiva de retorno contra millóns de inmigrantes (a quen presenta como
culpables do desemprego), do plan Bolonia de privatización da universidade, da Directiva Bolkestein para
liberalizar e privatizar os servizos públicos ou da permanente presión para alargar a idade de xubilación e
recortar e privatizar as pensións públicas.
A Unión Europea mostrou o seu carácter de instrumento do capitalismo europeo e o destino que este nos
depara. Neste sistema, os adiantos tecnolóxicos non serven para mellorar a vida da poboación senón para
devolvernos ao peor pasado de explotación. Este sistema, para sobrevivir, necesita cargar sobre as nosas costas
as calamidades da crise que eles mesmos provocan, despois de enriquecerse á nosa costa.
• XOGAMONOS MOITO, FAI FALTA UNHA FOLGA XERAL EUROPEA DE 24 H..
Podemos parar esta ofensiva do Capital!
A xornada do 7 de outubro só ten sentido como preparación dunha folga
xeral de 24 horas antes de que o Parlamento europeo vote a Directiva
NON á EUROPA DO CAPITAL!
A CRISE CAPITALISTA, QUE A PAGUEN OS RICOS
comunistasdagaliza@gmail.com http://comunistasdagzpcpe.blogspot.com/


A directiva da Unión Europea para deportar masivamente aos migrantes
É ILEGAL, pois viola o Dereito Internacional, que está porriba de calquera norma ou directiva rexional. Porque viola a
Convención sobre Dereitos do Neno.
É CRIMINAL, pois confina e aílla a inmigrantes pobres e a rapaces en inhumanos Guantánamos ou campos de
concentración durante 18 meses. Mesmo prohíbe entradas legais de migrantes no territorio UE por espacio de 5 anos.
É INMORAL E CÍNICA, porque criminaliza ás mulleres e homes que fuxen desesperad@s dos países empobrecidos,
saqueados ou bombardeados polo imperialismo europeo e ianqui.
Traballador@ inmigrante, defende os teus dereitos. Organízate e loita.
Traballador@ galeg@, non te confundas de enimigo: fumos e somos un povo de emigrantes. Ellas e eles non nos rouban
o traballo. Son os capitalistas quen os usan para roubarlles e roubarnos, e saciar a sua cobiza de máximos beneficios a
costa da necesidade e a penuria de tod@s, @s de dentro e @s de fora.
NATIVA OU ESTRANXEIRA, A MESMA CLASE OBREIRA
NON Á DIRECTIVA DA VERGOÑA.
La directive de l'Union Européenne pour la déportation massive d'immigrants est:
ILLEGALE, car elle viole le Droit International qui est supérieur à n'importe quelle normative ou directive régionale. ILLEGALE
car elle viole la Convention Internationale des Droits de l'Enfance.
CRIMINELLE, car elle confine et isole des immigrants pauvres et des enfants dans d'inhumains guantanamos ou des camps de
concentration pendant 18 mois. Elle interdit même leur retour légal sur le territoire de l'U.E. pour espace de 5 ans.
IMMORALE et CINIQUE car elle criminalise des femmes et des hommes que le désespoir emmène à fuir des pays appauvris, pillés
ou bombardés par l'impérialisme européen ou yankee.
Travailleur immigré, défend tes droits! Organise-toi et lutte
Travailleur galicien, ne te trompe pas d'ennemi: nous fûmes et sommes un peuple d'émigrants. Les immigrants ne nous volent pas
notre travail. Ce sont les employeurs qui usent les immigrés afin de les exploiter et nous exploiter nous-même, afin de satisfaire leur
soif de bénéfices toujours plus grands sur notre dos, tirant profit des besoins et pénuries de tous les travailleurs, qu'ils soient d'ici ou
d'ailleurs.
NATIVE OU ETRANGERE, NOUS SOMMES LA MEME CLASSE OUVRIERE!!!
NON A LA DIRECTIVE DE LA HONTE!!!
The EU directive for the inmigrants massive deportation, is:
An ILLEGAL one, for it violates the International Law which is top to any regional regulation.
An ILLEGAL one, for it violates the Convention on Child's Rights.
CRIMINAL, for it lays down an 18month detention of poor immigrants and children in guantanamos or concentration
camps, and even bans their legal re-entry to european territory for 5 years.
IMMORAL AND CYNICAL, for it criminalizes the women and men who runs out from the impoverished, plundered
or shelled by the european and yankee imperialism countries.
Inmigrated worker, defends your rights, associate and mobilize you!
Galician worker, inmigrant one is not your ennemy. We were and we are an emigrant people . The immigrants do not
steal our work from us. They are the capitalists businessmen who use the immigrated ones in order to exploit them and
to exploit us, in order to increase the profits of the big capital;who extracts profit from all the workers's needs and
desperation.
NATIVE OR FOREIGN, WE ARE THE SAME WORKING CLASS!!!
NOT TO THE SHAMEFUL directive!!!!
Comunistasdagaliza
@gmail.com