ASINA E DIFUNDE: NON AO XUIZO CONTRA TRES MILITANTES COMUNISTAS

http://www.pcpe.es/formulario2010/index.php ------------------------------------------------------- detailpage

sexta-feira, 22 de agosto de 2008

O desastre aéreo de Barajas ten carácter de crime premeditado.É resultado da falla de medidas de seguridade que caracteriza ás compañías aéreas privadas na sua percura do máximo beneficio.

A política de liberalización e privatización promovida pola UE e os seus estados-membros, a mais de ser danosa para os e as traballadoras das compañías aéreas e para o pobo en xeral, amosase tamén altamente perigosa.A responsabilidade da UE demóstraa o feito de que a compañía responsable do crime figura na sua listaxe de “aeroliñas seguras”. Compre continuar loitando con forza contra esta política, esixindo o carácter público , a modernidade e a seguridade dos servizos de transporte aéreo.

(tomado da mensaxe de solidariedade e condolencia de parte do Partido Comunista de Grecia KKE)