ASINA E DIFUNDE: NON AO XUIZO CONTRA TRES MILITANTES COMUNISTAS

http://www.pcpe.es/formulario2010/index.php ------------------------------------------------------- detailpage

terça-feira, 27 de maio de 2008

A FAME NO MUNDO E A DESTRUCCIÓN DO SECTOR LÁCTEO GALEGO: OS MESMOS CULPABEIS

O modelo agrocomercial e agroindustrial monopolista está a liquidar no mundo aos medianos e pequenos produtores agrarios e gandeiros cuxos procesos de produción e necesidades foron barridas polas grandes compañías transnacionais alimentarias , poderosas firmas que controlan todos os aspectos do agronegocio - venda de sementes, fertilizantes, insecticidas, herbicidas (Bayer), provisión e comercialización local e mundial dos alimentos. Pois este modelo agroindustrial capital-monopolístico, baseado no monocultivo, require de enormes cantidades de capitais para operar, o que explica a desaparición e ruína dos pequenos e medianos agricultores e gandeiros na Galiza entre moitos outros países . Nas potencias imperialistas que mandan na UE, a produción agroexportadora foi protexida con subsidios que serviron para acelerar a concentración da produción e a exportación en mans de poucas empresas, permitíndolles así vender nos mercados estranxeiros a prezos máis baixos que os do produtor local.

O modelo monopolista industrial e agroexportador mundial para os cultivos alimentarios, provoca aumento nos prezos dos alimentos , desabastecemento e racionamento nos propios países “ricos”.

Este proceso de concentración monopolística está a arruinar a producción de alimentos locais.

A pequena e mediana producción foi a base da agricultura en todo o mundo ata fai poucas décadas. Os baixos prezos dos productos nas últimas dúas décadas endebedaron e arruinaron a esas explotacións familiares, e xunto con elas liquidaron grande variedade de cultivos e de razas autóctonas e de prácticas alternativas da agricultura tradicional.
Para converter a agricultura e a gandeiría nun negocio e maximizar as ganancias, impuxeron graves restriccións ás produccións locais a aos pequenos agricultores e gandeiros, como as duras cotas e restriccións impostas á producción agraria galega polo Mercado común dos Monopolios (cotas do leite) e e forxaron o estado de dependencia que agora castiga con fame a Haití e coa ruina os gandeiros galegos.

Na Galiza, debido ó “noso” modelo de desenvolvimento periférico e dependente, xa no mercado interior

do Estado decimonónico ésta pasou a ocupar un lugar periférico.

Na fase imperialista, á Galiza submetida á doble opresión da oligarquía española e dos monopolios

transnacionais foille asignado o papel de fornecedora de enerxía, materias primas e forza

de traballo, ó servizo da oligarquía española e do imperialismo mundial.

No terreo económico,convertiuse en asentamento de industrias

de enclave altamente contaminantes, custosas en termos enerxéticos e ecolóxicos, non

rendibeis e xeradoras de “excedentes” de man de obra e emigración forzosa.

Na época do absolutismo neoliberal e da integración europea imperialista, o

desmantelamento do aparello productivo acadou cotas dramáticas:
gravísimas restriccións á producción agraria,destrucción do sector lácteo e cárnico,

esnaquizamento do pequeño comercio a mans dos monopolios, terciarización da

economía , depredación energética e forestal,destrucción do entorno natural,

turistización da nosa terra e mais emigración.un sector labrego en vías de extinción,

duramente agredido polos monopolios , esquilmado por unha Facenda que non cobra máis aos que mais teñen,envellecido e

privado de relevo xeracional pola destrucción selvaxe do tecido social rural;

unha mocidade obrigada, para

sobreviver, a continuar a “aventura galaica” dos seus antepasados, de fuxir da terra para gaña-lo pan.

Este é o marco no que compre analizar a actual crise que está vivindo o sector lácteo e cárnico galego.As grandes empresas leiteiras galegas, contando co silencio cúmplice do bipartito, impoñen unha baixada dos precios do leite ao productor (ao contrario que no mercado, que está perto do euro/litro), as cales, sumadas ás subas dos insumos (piensos, abonos, gasolina), e por ende dos costes de producción, están a poñer en perigo a supervivencia mesma de varios miles de pequenas e medianas empresas productoras de leite; os comunistas galegos expresamos o noso apoio á loita dos traballadores do leite e esiximos deste governo autonómico autodefinido de esquerdas, medidas orientadas a defender aos traballadores do sector en vez de protexer e arroupar aos seus explotadores.

PARTIDO COMUNISTA DO POVO GALEGO