ASINA E DIFUNDE: NON AO XUIZO CONTRA TRES MILITANTES COMUNISTAS

http://www.pcpe.es/formulario2010/index.php ------------------------------------------------------- detailpage

sábado, 31 de maio de 2008


memoria antifascista


CONTA SOLIDARIA PRO-MEMORIA HISTÓRICA

25 Abril 2008, por cetmo.

En relación cos procesos xudiciais que afectan ós membros da asociación DIONISIO PEREIRA GONZALEZ e ALFREDO GONZALEZ RUIBAL, promovidos pola familia Gutiérrez Nieto en base a publicacións e manifestacións por eles efectuadas na sua labor de esclarecemento e difusión da Memoria Histórica da Terra de Montes, existe unha conta bancaria para recaudar fondos cos que axudar á defensa xurídica dos nosos compañeiros.

A devandita conta ten como finalidade facer pagos de asistencia xurídica, multas e indemnizacións que se deriven das causas abertas. Os pagos serán controlados polo presidente e o tesoureiro da Asociación.

Número de conta:

2080/0480/11/0040118605

Vos animamos a facer as vosas aportacións e a difundir a existencia da conta entre os vosos achegados.

Se ó final dos procesos xudiciais existise saldo nesa conta, aplicarase de forma sucesiva ós seguintes fins:

Primeiro.- Devolución ós aportantes que o soliciten no prazo que no seu momento se establezca, en proporción ó aportado por cada un en relación co total recadado.

Segundo.- Entrega a asociacións ou colectivos, que defendan causas semellantes as que levaron o banquiño ós nosos compañeiros.

Terceiro.- Entrega a unha entidade sen ánimo de lucro cuios fins sexan concordantes cos da asociación Verbo Xido.

Novas | |